Pressupost
Data límit

Finançament i dates a establir en cada convocatòria.

Nom de la convocatòria Bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el marco del Programa europeo “Cuerpo Europeo de Solidaridad”. Orden DSA/733/2020.
Programa de finançament Cos Europeu de Solidaritat.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

Bases reguladores per a l’exercici 2020 per a la concessió d’ajuts en el marc del programa Cos Europeu de Solidaritat.

Criteris d’elegibilitat i partenariat Persones físiques i jurídiques que compleixin els requisits per a cadascuna de les accions establertes en el Reglament (UE) 2018/1475 del Parlament Europeu i del Consell, de 2 d’octubre de 2018, i a la guia del programa Cos Europeu de Solidaritat.
Més informació

Bases reguladores.

Contacte

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Pàgina de contacte.

 
Comparteix