Pressupost
Data límit

A determinar en la convocatòria (subvenció màxima de 500 mil euros i un 80% de la despesa subvencionable).

A determinar en la convocatòria.

Nom de la convocatòria

ORDRE PRE/140/2022, de 13 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment de concessió de les subvencions per a la millora i renovació de les xarxes d’abastament d’aigua en baixa dels municipis petits i mitjans de Catalunya en el marc de les ajudes europees NextGenerationEU.

Font del finançament NGEU – Next Generation EU.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de subvencions per a la realització d’inversions de millora i renovació de les xarxes d’abastament d’aigua en baixa dels municipis mitjans i petits de Catalunya, en el marc de les ajudes europees NextGenerationEU.

La finalitat d’aquestes subvencions és reduir les fuites d’aigua a la xarxa de distribució urbana en baixa de municipis petits i mitjans de menys de 20.000 habitants amb la millora i/o renovació d’aquesta xarxa que maximitzi l’estalvi d’aigua amb una reducció de pèrdua d’aigua d’una mitjana del 20%, i/o incrementi la garantia del sistema.

Criteris d’elegibilitat i partenariat

S’hi podran presentar ajuntaments de menys de 20 mil habitants i EMD de municipis de menys de 20 mil habitants. També mancomunitats, Consells Comarcals i altres ens de dret públic amb competències de gestió del servei d’abastament d’aigua en baixa.

Més informació

Text de les bases.

Contacte

Departament de Presidència.

Pàgina de contacte.

 
Comparteix