Premis Europa Nostra 2022.

  Pressupost Data límit 50.000,00€ (5 premis de 10 mil euros cadascun) Fins l’1 de febrer de 2022. Nom de la convocatòria European Heritage Awards / Europa Nostra Awards. Programa de finançament Europa creativa. Objectius de la convocatòria i activitats finançables Els premis promouren les millors practiques de conservació, gestió, recerca, educació i comunicació sobre el […]

Comparteix

Premi Regió europea emprenedora 2023.

    PressupostData límit Sense dotació econòmica. Fins el 29 de març de 2022. Nom de la convocatòria European Entrepreneurial Region Award 2023. Programa de finançament Premis europeus. Objectius de la convocatòria i activitats finançables El premi pretén identificar i recompensar les regions i ciutats de la UE que presentin estratègies empresarials amb  visió de […]

Comparteix

Convocatòria de subvencions Cos Europeu de Solidaritat 2022. EAC/A10/2021. (Cos Europeu de Solidaritat).

  PressupostData límit 138.800.000,00 euros. Diferents terminis durant l’any 2022 segons línia d’actuació. (Veure a l’apartat d’objectius i activitats finançables). Nom de la convocatòria Convocatoria de Propuestas. EAC/A10/2021. Cuerpo Europeo de Solidaridad. Programa de finançament Cos Europeu de Solidaritat. Objectius de la convocatòria i activitats finançables Aquesta convocatòria abasta les següents accions del Cos Europeu […]

Comparteix

Espai de dades per a la mobilitat. DIGITAL-2021-CLOUD-AI-01-PREP-DS-MOB. (DIGITAL).

  PressupostData límit 1.000.00,00 euros (finançament del 100%. Es preveu el finançament d’un projecte). Fins el 22 de febrer de 2022, a les 17:00, hora de Brussel·les. Nom de la convocatòria Data Space for Mobility. DIGITAL-2021-CLOUD-AI-01-PREP-DS-MOB. Programa de finançament Programa Europa Digital. Objectius de la convocatòria i activitats finançables La convocatòria té com a objectiu […]

Comparteix

Espai de dades per al Pacte Verd. DIGITAL-2021-CLOUD-AI-01-PREP-DS-GREEN-DEAL. (DIGITAL).

  PressupostData límit 2.000.00,00 euros (finançament del 100%. Es preveu el finançament d’un projecte). Fins el 22 de febrer de 2022, a les 17:00, hora de Brussel·les. Nom de la convocatòria Preparatory actions for the Green Deal Data Space. DIGITAL-2021-CLOUD-AI-01-PREP-DS-GREEN-DEAL. Programa de finançament Programa Europa Digital. Objectius de la convocatòria i activitats finançables La convocatòria […]

Comparteix

Espai de dades per a comunitats intel·ligents. DIGITAL-2021-CLOUD-AI-01-PREP-SMART-COMM. (DIGITAL).

  PressupostData límit 1.000.00,00 euros (finançament del 100%. Es preveu el finançament d’un projecte). Fins el 22 de febrer de 2022, a les 17:00, hora de Brussel·les. Nom de la convocatòria Preparatory actions for the data space for smart communities. DIGITAL-2021-CLOUD-AI-01-PREP-SMART-COMM. Programa de finançament Programa Europa Digital. Objectius de la convocatòria i activitats finançables La […]

Comparteix

Solucions digitals per a la salut i la cura personal. DIGITAL-2021-DEPLOY-01-HEALTH. (DIGITAL).

  PressupostData límit 1.000.00,00 euros (finançament del 100%. Es preveu el finançament d’un projecte). Fins el 22 de febrer de 2022, a les 17:00, hora de Brussel·les. Nom de la convocatòria Uptake of digital solutions in Health and Care. DIGITAL-2021-DEPLOY-01-HEALTH. Programa de finançament Programa Europa Digital. Objectius de la convocatòria i activitats finançables La convocatòria […]

Comparteix

Solucions digitals per a la New European Bauhaus Initiative. DIGITAL-2021-DEPLOY-01-BAUHAUS. (DIGITAL).

  PressupostData límit 1.000.00,00 euros (finançament del 100%. Es preveu el finançament d’un projecte). Fins el 22 de febrer de 2022, a les 17:00, hora de Brussel·les. Nom de la convocatòria Digital Solutions in support of the New European Bauhaus Initiative. DIGITAL-2021-DEPLOY-01-BAUHAUS. Programa de finançament Programa Europa Digital. Objectius de la convocatòria i activitats finançables La […]

Comparteix

Xarxa europea de hubs d’innovació digital. DIGITAL-2021-EDIH-INITIAL-01. (DIGITAL).

  PressupostData límit 240.930.00,00 euros (finançament del 50%). Fins el 22 de febrer de 2022, a les 17:00, hora de Brussel·les. Nom de la convocatòria Initial Network of European Digital Innovation Hubs. DIGITAL-2021-EDIH-INITIAL-01. Programa de finançament Programa Europa Digital. Objectius de la convocatòria i activitats finançables La convocatòria té com a objectiu finançar la creació […]

Comparteix

Espai de dades per a les competències. DIGITAL-2021.PREPACTS-DS-01-SKILLS. (DIGITAL).

  PressupostData límit 1.000.00,00 euros (finançament del 100%. Es preveu finançar un únic projecte). Fins el 22 de febrer de 2022, a les 17:00, hora de Brussel·les. Nom de la convocatòria Preparatory actions for the data space for skills. DIGITAL-2021.PREPACTS-DS-01-SKILLS. Programa de finançament Programa Europa Digital. Objectius de la convocatòria i activitats finançables La convocatòria […]

Comparteix