European City Facility. (Horizon 2020).

  PressupostData límit 60.000,00 euros per cada sol·licitant aprovat. Fins el 2 d’octubre de 2020. Nom de la convocatòria European City Facility. Programa de finançament Horizon 2020. Objectius de la …

Comparteix

Premis Europa Nostra 2021.

Pressupost Data límit 50.000,00€ (5 premis de 10 mil euros cadascun) Fins l’1 d’octubre de 2020. Nom de la convocatòria European Heritage Awards / Europa Nostra Awards. Programa de finançament …

Comparteix

Joventut europea unida. (Erasmus+).

  PressupostData límit 5.000.000,00 euros. (Es finançaran entre 100 i 500 mil euros per projecte fins un 80% del cost elegible). Fins el 28 de juliol de 2020 a les …

Comparteix