Associacions estratègiques en l’àmbit de la joventut per donar resposta a la situació derivada de la COVID-19. BDNS 526365. (Erasmus+).

Pressupost
Data límit
2.479.825,00 euros.

Fins el 29 d’octubre, a les 12:00 hores de Brussel·les.

Nom de la convocatòria Subvenciones de asociaciones estratégicas para dar respuesta a la situación derivada de la COVID-19 en el marco del capítulo de juventud del Programa Erasmus+. BDNS 526365.
Programa de finançament Erasmus +.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables L’objecte d’aquesta convocatòria és desenvolupar la cooperació en l’àmbit de la joventut a la Unió Europea, mitjançant projectes que promoguin la ciutadania activa entre la joventut, potenciin la solidaritat i promoguin la tolerància, afavoreixin l’entesa mútua entre joves, contribueixin a millorar la qualitat dels sistemes de suport a les activitats de joves i reforcin la capacitat de les organitzacions de la societat civil en l’àmbit de la joventut i afavoreixin la cooperació europea en aquest àmbit.

Es podran sol·licitar projectes en l’acció d’associacions estratègiques per donar resposta a la siutació derivada de la COVID-19, en concret associacions per a la creativitat.

Criteris d’elegibilitat i partenariat Qualsevol entitat pública o privada que treballi en l’àmbit de l’educació, la formació, la joventut i l’esport.
Més informació Extracte BOE.

Pàgina web BDNS.

Resolució de la convocatòria.

Bases reguladores.

Contacte Instituto de la Juventud, InJuve.

Pàgina de contacte.

Comparteix