Pressupost
Data límit
2.000.000 euros (Els projectes han de sol·licitar entre 300 mil i 600 mil euros).

Fins el 16 de febrer de 2021, 17:00h horari Brussel·les.

Nom de la convocatòria

Address assistance, support and integration of third-country national victims of trafficking in human beings.  AMIF-2020-AG-CALL-05.

Programa de finançament Fons per l’asil, les migracions i la integració – AMIF.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables L’objectiu de la convocatòria és facilitar la integració de persones estrangeres víctimes de tràfic d’éssers humans. Les accions finançables han d’estar relacionades amb la integració d’aquestes persones:

  • Assistència transnacional i mesures de suport en funció de les condicions de la persona atesa, alhora que es pretén facilitar la seva integració en la comunitat d’acollida.
  • Accions educatives, formació lingüística, formació ocupacional, programes d’aprenentatge, capacitació i similars.
  • Cooperació transnacional per l’intercanvi d’experièncie si bones pràctiques.
Criteris d’elegibilitat i partenariat Les sol·licituds han de ser presentades per consorcis d’un mínim de dues organitzacions elegibles, establertes en dos estats membres de la UE.
Cerca de socis Cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la DIputació de Barcelona.

Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Guia per a sol·licitants.

Contacte DG Migration and Home Affairs.

Email: HOME-AMIF-UNION-ACTIONS@ec.europe.eu

Comparteix