Pressupost
Data límit
1.000.000 euros (La Comissió espera finançar un sol projecte).
Fins el 4 de setembre de 2020.
Nom de la convocatòria Art and the digital: unleashing creativity for European water management. Connect/i.4/2019/2929090.
Programa de finançament Mecanisme connectar europa – MCE.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables La convocatòria té dos objectius:

  • Establir col·laboracions entre els àmbits de l’art, digital i l’aigua que es materialitzin en treballs artístics, instal·lacions o actuacions.
  • Desenvolupar una comunitat que uneixi aquests tres àmbits esmentats per contribuir a un nou pensament social, polític i de negocis en l’ús sostenible de l’aigua.

Les actuacions finançables poden ser:

  • Treballs artístics i instal·lacions.
  • Estades curtes d’artistes.
  • Experiments en gestió de l’aigua inspirades per expressions artístiques i aplicades per tecnologies digitals.
  • Tallers, xerrades, exposicions i similars que posin en contacte els tres àmbits: art, digital i aigua.
  • Plataforma digitaloberta a artistes i ciutadania sobre les visions futures de l’aigua i la seva gestió sostenible.
  • Programes educatius.
Criteris d’elegibilitat i partenariat Les sol·licituds han de ser presentades per consorcis on hi poden formar part organitzacions sense ànim de lucre, autoritats públiques (estatals, regionals i locals), universitats, institucions educatives, fundacions, centres de recerca o art, entitats amb ànim de lucre i organitzacions internacionals.
Cerca de socis Espai per a la cerca de socis de la DIputació de Barcelona.
Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Contacte Comissió Europea. DG CONNECT.

Pàgina de contacte.

E-mail de contacte: CNECT-I4@ec.europe.eu

Comparteix