Suport a les víctimes de tràfic d’éssers humans (AMIF-2018-AG-INTE-3)

Pressupost
Data límit
2.500.000 euros
Fins el 31/01/2019
Nom de la convocatòria Suport a les víctimes de tràfic d’éssers humans – AMIF-2018-AG-INTE-3
Programa de finançament FAMI – Fons d’Asil, Migracions i Integració
Objectius de la convocatòria i activitats finançables Els objectius de la convocatòria són:

  • Millorar la integració de nacionals de països tercers víctimes de tràfic en el país d’acollida
  • Facilitar la seguretat i la sostenibilitat del retorn voluntari dels nacionals de tercers països víctimes de tràfic;
  • Garantir solucions duradores per infants de tercers països que han estat víctimes de tràfic.
Criteris d’elegibilitat i partenariat Condicions d’elegibilitat i admissibilitat: descrites als apartats 5 i 6 del document de la convocatòria.
Cerca de socis Socis de la convocatòria 
Més informació
  •  Per a cada convocatòria es publicarà la documentació i el procediment de sol·licitud.
Contacte Comissió Europea
DG Migration and Home Affairs
Rue du Luxembourg 46
B-1000 BRUSSELS
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/who-we-are/contact-us/index_en.htmMinisterio de Empleo y Seguridad Social
Dirección General de Migraciones
C/ José Abascal, 39-1ª Planta -28003 MADRID.
Tel. 91 363 16 13.
Fax. 91 363 17 18

Ministerio del Interior
Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad (per a projectes d’asil i retorn)
C/ Amador de los Ríos, 2
28010 – Madrid
Tel. 915371888
Tel. 913081725
Fax 915371934

Comparteix