Projectes de migracions legals amb països tercers (AMIF-2018-AG-INTE-2)

Pressupost
Data límit
6.000.000 euros
Fins el 31/01/2019
Nom de la convocatòria Projectes de migracions legals amb països tercers – AMIF-2018-AG-INTE-2
Programa de finançament FAMI – Fons d’Asil, Migracions i Integració
Objectius de la convocatòria i activitats finançables  Les prioritats de la convocatòria són:

 • Xarxes locals i regionals per a la integració de països tercers
  nacionals.
 • Projectes de migració legal amb tercers països.
 • Integració de nacionals de països tercers víctimes de la tracta
  en éssers humans.
 • Atenció als menors migrants, inclosos els menors no acompanyats.
 • Compromís de les comunitats de la diàspora en la sensibilització.
Criteris d’elegibilitat i partenariat
 • Persones jurídiques.
 • Establert en un estat membre que participa a AMIF.
 • Entitats públiques o entitats que treballin sense ànim de lucre.
 • Es poden presentar organitzacions internacionals de fora dels estats membres de la Unió Europea que participen a AMIF.
 • Organitzacions sense ànim de lucre establertes en un estat membre.
 • Les agències de la Unió no poden ser ni sol · licitants ni socis.
Cerca de socis Socis de la convocatòria 
Més informació Pàgina del programa.Pla de treball 2018.
Contacte Comissió Europea
DG Migration and Home Affairs
Rue du Luxembourg 46
B-1000 BRUSSELS
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/who-we-are/contact-us/index_en.htmMinisterio de Empleo y Seguridad Social
Dirección General de Migraciones
C/ José Abascal, 39-1ª Planta -28003 MADRID.
Tel. 91 363 16 13.
Fax. 91 363 17 18Ministerio del Interior
Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad (per a projectes d’asil i retorn)
C/ Amador de los Ríos, 2
28010 – Madrid
Tel. 915371888
Tel. 913081725
Fax 915371934
 diba
Comparteix