Integració de víctimes del tràfic d’éssers humans (AMIF-2017-AG-INTE-05)

  • AMIF-2017-AG-INTE-05 – Integració de víctimes del tràfic d’éssers humans [Pressupost 3.570.000 euros] [Tancat l’1/03/2018] Convocatòria destinada a finançar accions d’assistència i suport a persones estrangeres, especialment dones i infants, que són víctimes del tràfic d’éssers humans, i accions d’integració d’aquestes pesones a la comunitat d’acollida. 
Comparteix