Promoció de la integració d’estrangers en el mercat de treball mitjançant la cooperació i mobilització d’empresaris, i socis econòmics i socials (AMIF-2017-AG-INTE-04)

  • AMIF-2017-AG-INTE-04 – Promoció de la integració d’estrangers en el mercat de treball mitjançant la cooperació i mobilització d’empresaris, i socis econòmics i socials [Pressupost 8.000.000 euros] [Tancat l’1/03/2018] Convocatòria destinada a finançar accions per a la ràpida integració en el mercat de treball de persones estrangeres, i conscienciar sobre els beneficis de la ràpida inserció en el mercat de treball. 
Comparteix