Suport per la integració de persones refugiades assentades des d’un país tercer mitjançant activitats voluntàries (AMIF-2017-AG-INTE-03)

  • AMIF-2017-AG-INTE-03 – Suport per la integració de persones refugiades assentades des d’un país tercer mitjançant activitats voluntàries [Pressupost 3.430.000 euros] [Tancat l’1/03/2018] Convocatòria destinada a finançar accions d’acollida de persones estrangeres abans de la seva arribada, activitats de recepció i integració, i de capacitació de les comunitats d’acollida. 
Comparteix