Construcció comunitària a nivell local per la integració, inclòs activitats de voluntariat (AMIF-2017-AG-INTE-02)

  • AMIF-2017-AG-INTE-02 – Construcció comunitària a nivell local per la integració, inclòs activitats de voluntariat [Pressupost 5.000.000 euros] [Tancat l’1/03/2018] Convocatòria que té com a objectius donar suport a projectes locals de construcció comunitària per la integració de nacionals de tercers països, promoure la interrelació entre persones estrangeres i persones autòctones i construir associacions i ccoperació entre actors involucrats en promoure la integració. 
Comparteix