Conscienciació de la contribució de les persones immigrants a les societats de la Unió Europea (AMIF-2017-AG-INTE-01)

  • AMIF-2017-AG-INTE-01 – Conscienciació de la contribució de les persones immigrants a les societats de la Unió Europea [Pressupost 5.000.000 euros] [Tancat l’1/03/2018] Convocatòria que té com a objectius donar suport a projectes de consicenciació sobre la contribució positiva de les persones immigrants, la comunicació de fets reals sobre la immigració i la integració, combatre estereotips contra persones de països tercers, i donar la paraula a persones de països estrangers en el debat públic sobre immigració i integració. 
Comparteix