Integració de nacionals de tercers països (AMIF-2016-AG-INTE-01)

  • AMIF-2016-AG-INTE-01 – Integració de nacionals de tercers països
  • [Pressupost 9.500.000 euros]
  • [Tancat el 28/02/2017] 
  •  Convocatòria destinada a finançar actuacions en dos àmbits de prioritats: 1 Promoure la participació activa en la societat, i 2 Suport previ a la sortida i posterior a l’arribada per a la intergració de persones necessitades de protecció internacional que estan essent reubicades dins la Unió Europea o reallotjades d’un país tercer
Comparteix