Alfabetització de mitjans per a tothom 2020. CNECT/2020/2971265. (Europa creativa).

 

Pressupost
Data límit

500.000,00 euros. (Es preveu finançar entre 2 i 5 projectes amb un màxim del 60% del cost elegible).

Fins el 30 de setembre de 2020.

Nom de la convocatòria Media Literacy for all 2020. CNECT/2020/2971265.
Programa de finançament

Europa Creativa.

Programa de drets, igualtat i ciutadania – REC.

Europa amb els Ciutadans.

Objectius de la convocatòria i activitats finançables

L’objectiu és impulsar el desenvolupament de materials educatius nous o serveis en àrees concretes, on existeixi desinformació, així com el disseny de mètodes per incrementar el coneixement sobre les tècniques emprades per provocar desinformació a Internet.

Les accions elegibles són:

  • Creació de material online multilingüe i d’eines interactives per millorar la capacitació ciutadana.
  • Desenvolupament d’aplicacions, eines i metodologies innovadores, per conscienciar sobre els perills de la desinformació.
  • Campanyes en mitjans que ajudin la ciutadania a interactuar amb els nous mitjans de manera crítica.
  • Difusió de bones pràctiques.
  • Accions per fer arribar la informació a col·lectius minoritaris, amb poques habilitats o en risc d’exclusió.
  • Accions formatives.
Criteris d’elegibilitat i partenariat

S’hi poden presentar consorcis formats per un mínim de 3 entitats legals d’un mínim de 3 països membres de la UE, entre les quals autoritats públiques locals o regionals.

Cerca de socis

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Més informació

Pàgina web de la convocatòria.

Convocatòria.

Formulari de sol·licitud.

Contacte

Comissió Europea. DG CONNECT (Xarxes de Comunicació, Continguts i Tecnologia).

Pàgina de contacte.

E-correu: CNECT-MEDIA-LITERACY@ec.europa.eu

Comparteix