Pressupost
Data límit

2.400.000,00 euros. (S’atorgaran entre 400 i 500 mil euros per projecte, amb un màxim del 70% del cost elegible).

Fins el 6 d’abril de 2022, a les 17:00 hores de Brussel·les.

Nom de la convocatòria

NEWS-Media Literacy. CREA-CROSS-2022-MEDIALITERACY.

Programa de finançament

Europa Creativa.

Objectius de la convocatòria i activitats finançables

L’objectiu és afavorir una visió crítica dels mitjans de comunicació per part de la ciutadania, i limitar així la desinformació. Es pretén fer-ho amb l’intercanvi de coneixement sobre polítiques i accions per a l’alfabetització de mitjans.

Es podran finançar actuacions com ara la creació i distribució de materials i eines d’alfabetització, formació, esdeveniments o tallers públics i activitats adreçades a la comunitat per a l’accés a tots aquests recursos esmentats.

Criteris d’elegibilitat i partenariat

S’hi poden presentar consorcis formats per un mínim de 3 entitats legals d’un mínim de 3 països membres de la UE, entre les quals autoritats públiques locals o regionals.

Cerca de socis

Espai per a la cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Més informació

Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Contacte

European Education and Culture Executive Agency (EACEA).

Pàgina de contacte.

E-correu: EACEA-CREATIVE-EUROPE-MEDIA-LITERACY@ec.europa.eu

Comparteix