Pressupost
Data límit

3.000.000,00 euros (la quantia dels ajuts es determinarà segons el nombre de sol·licituds).

Fins el 15 de febrer de 2021.

Nom de la convocatòria Resolució ARP/3350/2020, d’11 de desembre, per la qual es convoquen els ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca corresponents a l’any 2021.
Programa de finançament Fons Europeu Marítim i de la Pesca – FEMP.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

Els ajuts tenen caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per les inversions a bord d’embarcacions pesqueres amb port base a Catalunya, la pesca, l’aqüicultura, l’aplicació de la Política Pesquera Comuna (PPC), la transformació i la comercialització dels productes de la pesca i de l’aqüicultura, realitzades en el territori de Catalunya.

Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi poden presentar persones i ens del sector pesquer i aqüícola català, inclosa la comercialització i transformació.
Més informació

Convocatòria.

Bases reguladores: Ordre ARP/353/2016.

Bases reguladores: Ordre ARP/202/2019 que modifiquen les anteriors.

Contacte

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Pàgina de contacte.

 
Comparteix