Pressupost
Data límit
1.166.666,66 euros (fins el 100% de subvenció de les despeses elegibles).

Fins el 30 d’abril de 2021.

Nom de la convocatòria Ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d’acció local de Catalunya, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01) corresponents als anys 2021 i 2022. ARP/842/2021.
Programa de finançament Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural – FEADER.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables La convocatòria de subvencions té com a objectiu finançar els següents tipus de projectes:

  • Projectes de cooperació interterritorial i transnacional entre grups d’acció local (GAL): desenvolupament de projectes de cooperació entre GAL i persones o entitats col·laboradores, si s’escau, per compartir estratègies, objectius o problemàtiques que incideixin en la implementació de les estratègies de desenvolupament local.
  • Projectes estratègics d’un GAL: un GAL podrà desenvolupar projectes estratègics amb els agents socials i econòmics del seu territori i adreçats al desenvolupament de la seva estratègia de desenvolupament local.
Criteris d’elegibilitat i partenariat Podran ser beneficiaris dels ajuts els GAL que compleixin els requisits de l’article 3 de les bases reguladores.
Més informació Text de la convocatòria.

Text de les bases reguladores.

Contacte Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Pàgina de contacte.

Comparteix