Pressupost
Data límit

450.000.000,00 euros (7.967.213,11€ destinats a la província de Barcelona) (fins el 90% del cost subvencionable).

Fins 10 dies després de la publicació al BOE (7 de novembre de 2022).

Nom de la convocatòria

Convocatoria de ayudas para provisión de conexión de Backhaul mediante fibra óptica a emplazamientos de redes públicas de telefonía móvil en el marco del PRTR–financiado por la Unión Europea– NEXTGENERATIONEU. Programa UNICO 5G REDES Backhaul fibra óptica. BDNS655686.

Font del finançament NGEU – Next Generation EU.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

Es publiquen les bases reguladores i primera convocatòria d’ajuts per a la provisió de connexió de backhaul mitjançant fibra òptica en aquells emplaçaments existents de xarxes de comunicacions electròniques de serveis mòbils de banda ampla inalàmbrica que no disposin en l’actualitat, ni disposaran el 31 de desembre de 2025, d’un backhaul de fibra òptica que permeti fer front a serveis fruit de la implantació de les capacitats i característiques de les xarxes 5G.

Criteris d’elegibilitat i partenariat

S’hi podran presentar persones jurídiques que ostentin la condició d’operador de telecomunicacions.

Més informació

Pàgina web de la BDNS.

Text de les bases i de la convocatòria.

Publicació al BOE.

Contacte

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Pàgina de contacte.

 
Comparteix