Pressupost
Data límit
7.666.666,67 (subvenció màxima de 100 mil euros i fins el 80% de la despesa elegible).

Fins el 30 de novembre de 2021.

Nom de la convocatòria Ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022. Any 2021. BDNS589724.
Programa de finançament Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural – FEADER.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables Els ajuts tenen com a objecte incentivar actuacions que fomentin el desenvolupament local, que inclou actuacions adreçades a fomentar la diversificació de les economies rurals. La finalitat és fomentar la realització d’inversions que generin activitat econòmica; establir polítiques específiques per al jovent del món rural que en fomentin l’arrelament i desenvolupament econòmic i social; a promoure la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals, i a estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.
Criteris d’elegibilitat i partenariat Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts persones de naturalesa pública amb seu a Catalunya: ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades, consorcis, associacions, fundacions o empreses públiques participades per ens locals.
Més informació Pàgina web de la BDNS.

Text de la convocatòria.

Text de les bases.

Contacte Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Pàgina de contacte.

Comparteix