Ajuts del desenvolupament local participatiu Leader. ARP/2517/2020. (FEADER).

Pressupost
Data límit
7.666.666,67.

Fins el 30 de novembre de 2020.

Nom de la convocatòria Ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01) corresponents a l’any 2020. ARP/2517/2020.
Programa de finançament Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural – FEADER.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables Els ajuts tenen com a objecte incentivar actuacions que fomentin el desenvolupament local, que inclou actuacions adreçades a fomentar la diversificació de les economies rurals. La finalitat és fomentar la realització d’inversions que generin activitat econòmica; establir polítiques específiques per al jovent del món rural que en fomentin l’arrelament i desenvolupament econòmic i social; a promoure la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals, i a estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.
Criteris d’elegibilitat i partenariat Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts persones de naturalesa pública amb seu a Catalunya: ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades, consorcis, associacions, fundacions o empreses públiques participades per ens locals.
Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Text de les bases.

Correcció d’errades de les bases reguladores.

Contacte Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Pàgina de contacte.

Comparteix