Pressupost
Data límit
100.000,00 euros
Fins el 15 d’octubre de 2021..
Nom de la convocatòria RESOLUCIÓ EMT/2693/2021, de 31 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria, per a l’any 2021, per a la concessió dels ajuts de transport a les persones participants en la Resolució TSF/3520/2019, de 12 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2020 per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars de la Línia 1, que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC – TRANSPORT)
Programa de finançament Fons social europeu – FSE.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables L’objectiu de la convocatòria és finançar actuacions de transport dels beneficiaris dels projectes Singulars. Es consideren despeses subvencionables les vinculades als mitjans de transport utilitzats per les persones participants en les actuacions d’orientació i/o formació programades per les entitats beneficiàries, en compliment del projecte Singulars corresponent a la convocatòria de l’any 2020, que hagin estat acreditades.
Criteris d’elegibilitat i partenariat Poden participar en aquesta Resolució de convocatòria les entitats que hagin estat beneficiàries de les actuacions previstes a l’ordre TSF/142/2018, i a la Resolució TSF/3520/2019, i que hagin previst, en el seu projecte, uns ajuts de transport per a les persones participants en els programes que donen compliment al projecte Singulars.
Més informació Pàgina web del SOC.

Text de la convocatòria.

Bases reguladores.

Contacte Servei d’Ocupació de Catalunya.
Pàgina de contacte.
Comparteix