Pressupost
Data límit
30.500.000,00 euros (Finançament fins el 60%. Es preveu finançar 15 projectes).

Fins el 30 de novembre de 2021 a les 17:00h, horari de Brussel·les.

Nom de la convocatòria

Climate Change Adaptation. LIFE-2021-SAP-CLIMA-CCA.

Programa de finançament Programa pel medi ambient i l’acció pel clima – LIFE.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables La convocatòria té com a objectiu assolir els objectius de la UE en l’estratègia d’adaptació al canvi climàtic. Els projectes han d’ajudar a la capacitat d’adaptació, enfortiment de la resiliència i reducció de la vulnerabilitat.

Les accions es poden centrar en àmbits com plans i estratègies d’adaptació, eines per a assolir-ho, adaptació de ciutats i regions al canvi climàtic, resiliència d’infraestructures i edificis, solucions d’adaptació en la gestió del territori, gestió de l’aigua, preparació per a episodis climàtics extrems, i instruments financers, d’innovació i col·laboracions público-privades.

Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi poden presentar organitzacions públiques o privades.
Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Contacte European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency.

Pàgina de contacte.

E-correu: CINEA-LIFE-ENQUIRIES@ec.europa.eu

Comparteix