Acreditació Erasmus en l’àmbit de la joventut. EAC/A03/2020. (Erasmus+).

 

Pressupost
Data límit

Fins el 31 de desembre de 2021.

Nom de la convocatòria Acreditación Erasmus en el ámbito de la juventud. EAC/A03/2020.
Programa de finançament Erasmus+.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

Les acreditacions Erasmus són una eina per a les organitzacions que desitgin obrir-se a l’intercanvi i la cooperació transfrontereres. Les organitzacions amb acreditació Erasmus obtindran un accés simplificat a les oportunitats de finançament de l’Acció Clau 1 del futur programa 2021-2027.

Criteris d’elegibilitat i partenariat L’acreditació Erasmus està oberta a la participació de qualsevol entitat pública o privada establerta als estats membres de la UE i de tercers països associats al programa.
Més informació

Convocatòria publicada al DOUE.

Pàgina web.

Contacte

Agència Executiva per l’Educació, l’Audiovisual i la Cultura (EACEA).

Pàgina de contacte.

 
Comparteix