Accés de banda ampla d’alta velocitat. BDNS535636. (FEDER).

 

Pressupost
Data límit

5.000.000,00 euros (fins un màxim de cinc subvencions de 400€ per cada municipi).

Fins a esgotar pressupost o com a màxim el 31 de desembre de 2021. 

Nom de la convocatòria

Convocatoria para la concesión directa de subvenciones para la contratación de servicios de acceso de banda ancha fija de alta velocidad a 30 Mbits por segundo. BDNS535636.

Font del finançament FEDER – Fons europeu de desenvolupament regional.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

L’objectiu de la convocatòria és superar les barreres d’entrada per contractar serveis d’accés de banda ampla fixa a una velocitat mínima de transmissió de dades en sentit descendent de 30 Mbits per segon, sufragant les despeses d’alta.

Seran susceptibles d’obtenir subvenció totes les actuacions necessàries per portar a terme l’alta d’usuaris finals de serveis d’accés de banda ampla fixa, amb independència de la tecnologia emprada, prestats per un operador de comunicacions electròniques en ubicacions que no disposen d’aquesta connexió.

Criteris d’elegibilitat i partenariat

Entre d’altres, poden sol·licitar aquesta subvenció ajuntaments de poblacions amb població igual o inferior a 5.000 habitants, per tal de disposar d’accés de banda ampla en dependències on es prestin serveis municipals.

Es podrà sol·licitar una subvenció per a cada ubicació o dependència, amb un màxim de cinc.

Més informació

Pàgina web de la BDNS.

Text de la convocatòria.

Bases reguladores.

Publicació al BOE.

Contacte

Red.es

Pàgina de contacte.

 
Comparteix