Abordatge del repte dels desplaçaments forçats (MIGRATION08-2018)

  • MIGRATION08-2018 – Abordatge del repte dels desplaçaments forçats
  • [pressupost 9.000.000 euros]
  • [Tancat el 13/03/2018, 17:00h horari Brussel·les] 
  • Convocatòria destinada a finançar accions de recerca i innovació sobre desplaçaments massius i el seu impacte en assentaments urbans sense preparació. També poden fer referència a la dimensió socio-psicològica i temes vinculats al gènere. Els resultats han d’identificar solucions per a desplaçaments prolongats identificant el perfil de les relacions entre desplaçats i la comunitat d’acollida.
Comparteix