3a edició dels Premis Acabem amb el sensellarisme.

 

Pressupost
Data límit
Sense dotació pressupostària.

Fins el 28 de febrer de 2020.

Nom de la convocatòria FEANTSA Ending Homelessness Awards 3rd Edition.
Font del finançament FEDER, FSE.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

Els premis pretenen reconèixer aquelles accions que hagin actuat contra el sensellarisme amb fons europeus.

Criteris d’elegibilitat i partenariat

S’hi poden presentar organitzacions que hagin estat beneficiàries de fons europeus i que hagin desenvolupat, o estiguin desenvolupant, accions contra el sensellarisme.

Més informació

Pàgina web dels premis.

Formulari de presentació.

Contacte

FEANTSA, European Federation of National Organisations Working with the Homeless.

Pàgina de contacte.

E-correu: endhomelessness@gmail.com

 
Comparteix