Pressupost
Data límit

13.042.399,40,00 euros (subvenció segons mòduls).

Fins 15 dies després de la publicació de la convocatòria al DOGC.

Nom de la convocatòria

Segona convocatòria per a l’any 2022 en relació amb les actuacions del programa de primera experiència professional en les administracions públiques, de contractació de persones joves aturades en el si dels serveis prestats per aquestes administracions públiques, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU (SOC – PRIMERA EXPERIÈNCIA). BDNS659433.

Font del finançament NGEU – Next Generation EU.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

Subvencions per a la contractació per part d’administracions públiques i entitats del sector públic institucional de persones joves desocupades, majors de 16 anys i menors de 30, en la modalitat de contracte en pràctiques.

També és objecte de subvenció la tutoria de les persones contractades  durant els tres primers mesos de la relació laboral, amb la finalitat de garantir un servei de suport a la persona jove, mitjançant l’acompanyament personal i l’assessorament inicial durant el procés d’incorporació al treball.

Criteris d’elegibilitat i partenariat

Podran sol·licitar els ajuts els òrgans de l’administració de la Generalitat de Catalunya, les altres entitats del sector públic institucional de Catalunya i les corporacions locals catalanes i/o entitats dependents o vinculades a aquestes.

Més informació

Web de la BDNS.

Text de la convocatòria.

Bases reguladores.

Pàgina web de la convocatòria.

Contacte

Departament d’Empresa i Treball.

Pàgina de contacte.

 
Comparteix