Pressupost
Data límit

4.951,529,00 euros (mòduls de subvenció de 1.715 euros per dona atesa, i de 2.500 euros per dona inserida al mercat de treball).

Fins 10 dies habils després de la publicació de la convocatòria al DOGC.

Nom de la convocatòria

segona convocatòria per a l’any 2022 en relació amb les actuacions del Programa de suport a les dones en els àmbits rural i urbà, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. BDNS655452.

Font del finançament NGEU – Next Generation EU.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

L’objectiu de la convocatòria és l’atenció personalitzada a les dones en àmbits rurals i urbans que participin en itineraris individualitzats que combinin accions de diferent índole, com l’orientació laboral, l’assessorament, la informació, la formació, l’adquisició de competències i habilitats transversals, la facilitació de la inserció laboral i l’acompanyament laboral, i que tinguin com a objectiu la seva capacitació i inserció laboral.

Criteris d’elegibilitat i partenariat

Podran ser beneficiaris les entitats municipals preferentment amb població inferior a 5 mil habitants, entitats supramunicipals que atenguin preferentment dones residents en municipis amb població inferior a 5 mil habitants, i entitats sense ànim de lucre.

Més informació

Pàgina web de la BDNS.

Text de la convocatòria.

Bases reguladores.

Contacte

Servei d’Ocupació de Catalunya.

Pàgina de contacte.

 
Comparteix