Implementació de l’Etiqueta de Patrimoni Europeu. (Europa Creativa).

  Pressupost Data límit 3.000.000,00 euros (es finançarà una sola proposta fins el 90% de les despeses). Fins el 5 d’octubre de 2022, a les 17:00 hores de Brussel·les. Nom de la convocatòria Support for the implementation of the European Heritage Label. CREA-CULT-2022-EU-HERITAGE-LABEL. Programa de finançament Europa Creativa. Objectius de la convocatòria i activitats finançables […]

Comparteix