European City Facility, 4a convocatòria. (Horizon Europe).

  PressupostData límit 2.880.000,00 euros (60 mil euros per cada sol·licitant aprovat). Fins el 30 de setembre de 2022, a les 17:00 de Brussel·les. Nom de la convocatòria European City Facility. Programa de finançament Horizon Europe. Objectius de la convocatòria i activitats finançables La convocatòria té com a objectiu finançar projectes contemplats en els plans […]

Comparteix

Xarxes europees per l’educació. ERASMUS-EDU-2022-NET. (Erasmus+).

  Pressupost Data límit 2.400.000,00 euros (finançament d’un màxim d’1,2 milions d’euros per projecte, i el 80% de despeses elegibles). El pressupost és d’1,2 milions per cada xarxa europea. Fins el 12 d’octubre de 2022, a les 17:00 hores de Brussel·les. Nom de la convocatòria European Policy Networks. ERASMUS-EDU-2022-NET. Programa de finançament Erasmus+ Objectius de […]

Comparteix