Laboratoris d’innovació creativa. CREA-CROSS-2021-INNOVLAB. (Europa Creativa).

  PressupostData límit 6.320.000,00 euros. (fins el 60% dels costos elegibles. Fins el 5 d’octubre de 2021, a les 17:00 hora de Brussel·les. Nom de la convocatòria Innovation Lab. CREA-CROSS-2021-INNOVLAB. Programa de finançament Europa Creativa. Objectius de la convocatòria i activitats finançables Els objectius de la convocatòriaés incentivar artistes de diferents sectors culturals i creatius […]

Comparteix

Innovació i recerca en la Formació Professional. BDNS567900. (NGEU).

  PressupostData límit 24.000.016,00 euros (subvenció màxima de 50 mil euros). Quaranta dies a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOE. Nom de la convocatòria Resolución de la Secretaría General de Formación Profesional, por la que se convocan ayudas destinadas a la realización de proyectos de innovación e investigación aplicadas […]

Comparteix