Pressupost
Data límit
155.000 euros (subvenció màxima de 50 mil euros).
Fins el 31 d’agost de 2022, a les 23:00 hores CEST.
Nom de la convocatòria Scalables Cities Action Grant.
Programa de finançament Horizon 2020
Objectius de la convocatòria i activitats finançables La convocatòria pretén finançar projectes per replicar mesures d’èxit que ja han estat provades per tal de facilitar la transició cap a la neutralitat climàtica, i que han estat finançades per les convocatòries SCC del fons Horitzó 2020.

Les solucions a replicar han de formar part de les àrees d’energia, transport i TIC.

Criteris d’elegibilitat i partenariat Les sol·licituds poden ser presentades per organitzacions individualment, o bé per consorcis de diverses entitats.
Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Presentació de candidatura.

Text de la convocatòria.

Contacte Scalable Cities Secretariat.

Pàgina de contacte.

E-correu: scalable_cities@twentycomms.com

Comparteix